Mokėjimai į Mistertango sąskaitą gali būti įskaitomi tik eurais. Šiuo metu negalima gauti bei atlikti mokėjimų kita nei eurai valiuta. Tai reiškia, kad naudojantis Mistertango sąskaita negalima gauti bei atlikti SWIFT mokėjimų (iš/į ne EEE šalis naris). Tokie mokėjimai yra automatiškai grąžinami atgal į siuntėjo sąskaitą.