Sąskaitos likučio mokestis įsigaliojo 2018 m. gruodžio 17 d. 1 % dydžio metinė palūkanų norma yra taikoma kliento sąskaitoje esančio likučio sumai.

Šis mokestis taikomas klientams, kurie naudojasi "Personal+" arba "Business+" paslaugų planu. Mokestis yra automatiškai apskaičiuojamas kiekvieną dieną, o nurašomas paskutinę mėnesio dieną.

Pavyzdys: jeigu kliento sąskaitos likutis yra 50.000 Eur, tai likučio mokestis bus apskaičiuojamas taip:

50.000 Eur * 1% / 365 = 1,37 Eur (per dieną)

Paaiškinimas:

50.000 Eur - sąskaitos likučio suma konkrečią dieną

1% - metinė palūkanų norma

365 - dienų skaičius per metus, kai metinė palūkanų norma yra taikoma

1,37 Eur - apskaičiuota suma kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną apskaičiuota suma yra nuskaitoma paskutinę mėnesio dieną.