2020 m. Gruodžio 31 d. Pasibaigus pereinamajam JK pasitraukimo is ES laikotarpiui, keisis mokėjimo pavedimų sąlygos, kai mokėjimai atliekami tarp ES ir JK. Nuo 2021 m. Sausio 1 d. Mokėjimo paslaugų teikėjams vykdant tarpvalstybinius SEPA kredito pervedimus tarp ES valstybės narės ir JK, mokėjimo nurodymuose be kitos būtinos informacijos dar reikės nurodyti mokėtojo adresą. Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį, kad mokėjimo paslaugų teikėjo BIC taip pat gali būti reikalaujamas, jei to reikalauja mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas. Nepateikus šios informacijos, mokėjimas gali būti nepatvirtintas arba gali kilti kitų problemų.